Circus, Zandvoort

Midden in het dorp, aan één kant lig­gend aan een onaanzienlijke steeg, aan de andere kant aan een intiem pleintje, is Circus Zand­voort ontstaan in een proces van intensie­ve samen­werking tussen op­dracht­gever en architect. Doel­stelling was een amuse­mentshal als slechtweervoorziening voor het gehele gezin te realiseren: een lichte, feestelijke ruimte, waarin ker­misat­trac­ties en kansautomaten voor volwasse­nen wel­iswaar geschei­den van elkaar zijn opgesteld, maar tegelij­kertijd als één Piranesi­aans driedimensi­onaal doolhof kunnen worden beleefd.

Dienstverlenende programma-onder­delen als res­taurant, kanto­ren, kantine, werk­plaats, en ook een bioscoop-thea­ter bevinden zich in het hoger bouw­deel aan het plein. De hoofdvolumes zijn duidelijk vormge­geven en gemarkeerd in het dorpszicht. Voor de hal wordt een betonnen tent­dakcon­structie ge­bruikt met drie mas­ten, waarop binnen zwevende eilanden zijn gestoken. Het kantoor- en thea­tergedeelte bestaat uit een neu­traal en laag gebouw dat in de reeks van klein­schalige traditio­nele gevels is ingepast. De pro­grammade­len die op deze laag­bouw zijn gesta­peld, wor­den afgedekt met een vijftal kolos­sale, gebouw­de vlaggen, die de toeristische functie van het gebouw tot uit­drukking brengen en de sfeer van een dorp aan de kust articule­ren.

periode
1986-1991
opdrachtgever
Play-In B.V.
Meer informatie over dit project?