Gouwpark, Zaandam

Voor het project Gouwpark op het voormalig ziekenhuis terrein was het uitgangspunt om het nieuwe Zaans Medisch Centrum te verbinding het groen van de Heemtuin en het plangebied te laten aansluiten op de context. Daarbinnen is een openbare ruimte ontworpen die ruimte biedt aan verschillende soorten woningen, van kadewoningen tot appartementen.

periode
2016 - 2020
opdrachtgever
HSB Ontwikkeling B.V.

Met twee assen is het plein voor het nieuwe ZMC verbonden met de Heemtuin. Deze verbinding is vormgegeven met veel groen en afwisselend open en gesloten ruimtes. Voor de randen van het plangebied reageert elke zijde van het plan op een eigen wijze op de context. Zo corresponderen de woningen tegenover het ZMC in kleur- en vormentaal met het ziekenhuisgebouw. Langs het Gouw vormen de nieuwe kadewoningen met hun pronkgevels een gezicht naar het water en de fietsroute. Langs de Heemtuin opent het plan zich met losstaande parkvilla’s.

Het binnengebied bestaat voornamelijk uit rijwoningen die de openbare ruimte inkaderen. Deze zijn als één geheel ontworpen volgens de principes van ensemblebouw en vormen ze architectonisch en stedenbouwkundig een verbinding tussen de randen van het plan.

Meer informatie over dit project?