KAN aan de Zaan, Zaandam

De Kogerveldwijk in Zaandam werkt de komende 20 jaar toe naar een grootschalige transformatie. De bestaande, deels leegstaande, bedrijventerreinen in de wijk bieden de ruimte die deze verdichtingsvraag mogelijk maakt. Een belangrijk onderdeel in deze transformatie bevindt zich in de buurt Hofwijk. Binnen het plan Hofwijk Noord Fase 1 wordt gewerkt aan de realisatie van ca. 750 nieuwe woningen op het huidige bedrijventerrein langs de Zaan.

Het plan is om van het projectgebied Hofwijk Noord een stadswijk te maken, dichtbij voorzieningen zoals het station Kogerveld. Het bestaande, deels braakliggende, bedrijventerrein in Hofwijk Noord zal worden getransformeerd tot een wijk waar mensen met verschillende inkomens hun thuis zullen kunnen vinden. Naast de woningen zullen er ook verschillende voorzieningen in het gebied worden ondergebracht. Het groen vervult een belangrijke rol in het straatbeeld, binnen de bouwblokken en langs de Zaan. Het projectgebied zal grotendeels autoluw zijn, waardoor er ruimte is voor speelplekken en recreatie.

periode
2017 - heden
opdrachtgever
Nederlandse Planontwikkelings Groep

De wijk die op deze plek ontstaat is een vertaling van het industrieel erfgoed uit de streek naar een woonwijk die zowel stads als landelijk is. Langs de Zaan zullen fabrieksachtige woongebouwen afgewisseld worden met karakteristieke kleine huisjes, passend bij de kenmerkende schaalsprongen langs de Zaan. Aan de koppen van de straten komen karakteristieke gebouwen te staan, die zich om het groene ovaalvormige binnengebied positioneren.

In de woonstraten vind je typisch Zaanse (rij)woningen en appartementen van vier tot zes bouwlagen. Schuine daken, puntdaken, met of zonder dakkapel, geen huis is hier hetzelfde. Het typisch Zaanse karakter vind je straks ook terug in de buitenruimte, met openbaar en privé-groen, vlak naast elkaar. Buiten de deur deel je hier de ruimte en de weg met elkaar.

Meer informatie over dit project?