MAAK.Zaanstad Centrum Oost

De gemeente Zaanstad staat voor een enorme woonopgave: tot 2040 is er behoefte aan 20.000 extra woningen. Om dit te bereiken is er onder de naam MAAK.Zaanstad een investerings- en uitvoeringsagenda opgesteld die ervoor moet zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een sociaal duurzame stad is, waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken. PPHP is gevraagd om een ruimtelijke analyse en een gebieds-perspectief op te stellen voor het MAAK.Zaanstad gebied ten oosten van de Zaan.

periode
2017 - 2018
opdrachtgever
Gemeente Zaanstad

In een intensieve samenwerking met de gemeente en door middel van buurtparticipatie en frequent overleg met grondeigenaren maken we een integraal plan om de kwaliteiten van het gebied te versterken en het oude stadshart van Zaandam beter aan te laten sluiten op het centrum. Voor de ruimtelijke analyse hebben we uitgebreid naar de historische structuur gekeken in relatie tot de huidige situatie. De mogelijkheden en kansen uit die analyse hebben we vertaald in een kansenkaart met zowel algemene uitgangspunten, zoals het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, als specifieke opgaven in het plangebied.

Voor het Perspectief hebben we een verdichtingsstudie gemaakt waarbij de opgaven uit de kansenkaart als uitgangspunt hebben genomen. Vanuit de Omgevingsvisie zijn 6 opgaven geformuleerd die zijn meegenomen in het Perspectief. Deze hebben betrekking op de verblijfskwaliteit, mobiliteit, kansengelijkheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling en gezondheid. Onze inbreng laat d.m.v. referentiebeelden, gebiedskaarten en impressies zien welke ruimtelijke kansen er zijn om het gebied te verdichten en daarbij de ruimtelijke kwaliteit te vergroten.

Meer informatie over dit project?