Kasteel Oeverhuyze, Den Bosch

Samen met Heesterburgh is kasteel Oeverhuyze het laatste hoofdstuk van de ontwikkeling van Haverleij. Oeverhuyze toont zich als een groene vesting in het landschap. Het plan bestaan voornamelijk uit grondgebonden woningen, met op de noordelijke hoek een appartementengebouw. In Oeverhuyze wordt het programma vertaald in een formele, orthogonale vesting met de uitstraling van een kasteel op een groen vestingswerk. De buitenkant vormt één geheel. Binnen de poorten liggen de woningen en appartementen aan een collectief binnenterrein, de ‘common green’. Deze common green vormt het hart van Oeverhuyze.

periode
2017 - heden
opdrachtgever
BPD Ontwikkeling BV

De kasteelmuur bestaat uit verschillende woningtypen met afwijkende beukmaten, maar manifesteert zichzelf als een duidelijke eenheid doordat de woningen rondom twee aan twee geschakeld zijn en elk tweetal verspringt ten opzichte van het naastgelegen duo. Elk tweetal is opgebouwd uit een oprijzende toren aan de buitenkant en lagere platte volumes die elk een eigen geprononceerde daklijst hebben, wat de korrel en daarmee de verticaliteit versterkt. Door de herhaling van dit zowel in hoogte als diepte verspringende thema ontstaat een levendige kasteelwand waarbij de torens de verspringingen steeds markeren. Een belangrijke referentie hiervoor is Windsor Castle.

Het appartementengebouw op de noordwestelijke kop is vijf lagen hoog en vormt zo aan de Maaszijde de meest prominente hoek. Naar binnen toe trapt het volume af en sluit daardoor goed aan op de maat en schaal van het binnengebied. Oeverhuyze krijgt haar karakteristieke silhouet door de verspringingen in de gevel en de expressieve daklijsten met kantelen. Er wordt vervolgens met erkers en serres verfijning aangebracht in het massieve geheel, zoals ook te zien bij Windsor Castle. De materialisering van de appartementen en de woningen vormen één geheel. Het wordt opgebouwd met lichtbruine bakstenen, waarbij de de plint, de dakranden en de sluitstenen op de hoeken worden verbijzonderd.

Meer informatie over dit project?