Primark Tilburg

Om het lineaire centrale winkelareaal van Tilburg uit te breiden en te verrijken met gebouwen die ook de grotere formules plaats kunnen bieden, heeft de stad besloten de noordelijk georiƫnteerde voet van het stadskantoor te herinterpreteren als winkelfront en het ertegenover liggende stadskantoor 3 af te stoten waardoor dit zou kunnen worden vervangen door een winkel over meerdere verdiepingen. Op deze manier ontstaat er een nieuw profiel met aan twee zijden winkeloppervlak dat de matig functionerende route door de Emma-passage een nieuwe impuls kan geven en zo Tilburg van een succesvol winkelcircuit kan voorzien.

Het ontworpen gebouw, dat op de stadskantoor 3 locatie is gebouwd, heeft een open dubbelhoge voet aan de winkelstraat waar bovenop twee verdiepingen in een geplisseerde gesloten gevel van witte baksteen in verschillende lagen formaten. De gevelwand is tegenover het stadskantoor hol geknikt, vormt aldus een ruimte tegenover het zwarte stadskantoor en reflecteert maximaal licht in deze ruimte tussen de beide gebouwen.

periode
2015 - 2017
opdrachtgever
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV

Aan de oostkant wordt de opbouw van dubbelhoge plint en geplisseerd dubbelhoog volume om de hoek gecontinueerd om de ruimtebepalende wand te vormen van het daar geprojecteerde plein en vervolgens over te gaan in een meer geparceleerde architectuur als antwoord op de bebouwing ertegenover. Aan de noordzijde volgt het bouwvolume de contour van het Kerkpad, waaraan vooral achterhuizen en achterplaatsen van de winkelbebouwing aan de Heuvelstraat zijn gesitueerd.

Door de gevel te materialiseren in baksteen onder en verticaal geplaatste dakpannen erboven en de goot tussen beide te laten verspringen over de lengte van de totale gevelwand is ook hier een antwoord gegeven in de taal van de lokale condities.

Meer informatie over dit project?