Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl LinkedIn

Ontwerper

Danny Janse

• Werkzaam bij PPHP sinds 2019

Bachelor Bouwkunde - specialiteit Stedebouw, Hogeschool van Amsterdam
Minor Architecture and Urbanism, Universidad de Alicante
Master of Science Urbanism, TU Delft

Visie

Tijdens mijn opleiding heb ik veelal de focus kunnen leggen op het leren van spontaniteit in de stedebouw. Zo heb ik mij kunnen verdiepen in hoe mensen zich een plek eigen kunnen maken en wat we kunnen leren van de sociale samenhang in de informele stad.

Binnen PPHP staat het ontwerpen vanuit de gebruiker centraal. Zijnde het een koppel die zich tijdens een avondwandeling door het gebied begeeft of een bewoner die op zijn balkon de krant leest. Het is dit grensgebied tussen stedebouw en architectuur waar een hoop persoonlijke interesses samen komen. Binnen PPHP krijg ik de mogelijkheid om mij nog verder in dit grensgebied te kunnen verdiepen.

Projecten

Collega's van Danny