Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl LinkedIn

Architect

Hester Stuivenberg

• Werkzaam bij PPHP sinds 2017

Master of Science Architectuur, Technische Universiteit Delft
Ingeschreven bij Bureau Architecten Register (NL)

Visie

De openbare ruimte is van ons allemaal. Ontwerpen aan architectuur en stedebouwkundige opgaves vraagt om een heldere visie en continue dialoog met betrokken partijen. Een analytische en oplossingsgerichte kijk op de opgave is daarbij heel belangrijk: geen pasklare oplossing maar maatwerk. Samen met een team van ontwerpers werk ik aan een breed scala aan projecten; van grootschalige herontwikkeling tot de uitwerking van de architectuur op gebouwniveau. Als projectarchitect bij PPHP coördineer en ontwerp ik projecten die gaan over ruimte en mensen. De opgave voor de toekomst? Dat gaat naar mijn idee over integrale oplossingen die, in de huidige tijd van klimaatverandering, resulteren in een levendige stad met een prettig woon- en leefklimaat.

Projecten

Collega's van Hester