Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Architect

Joris Wester

Na mijn afstuderen aan bouwkunde op de TU Delft in 2016 ben ik aan de slag gegaan bij het team van PPHP. Hun aandacht voor het menselijke aspect sprak mij erg aan.

Ervaring

De brede focus van het bureau, van stedebouw tot architectuur, biedt bovendien de mogelijkheden om de bebouwde omgeving in zijn geheel te overdenken, om architectuur en stedebouw op elkaar af te stemmen. Een goede stedebouw is noodzakelijk. Mijn uitgesproken voorkeur ligt echter bij het vormgeven van detail. Mijn doel is het ontwerpen van gebouwen waarin de beleving van de individu centraal staat. Daarbij wordt de mens door elk element van het gebouw verwelkomt. De architectuur ondersteunt individualiteit en creëert een persoonlijke intieme leefomgeving. Een verregaande verfijning binnen het ontwerp zie ik als de grootste uitdaging. PPHP is voor mij het totaalpakket, waar ik mij kan ontwikkelen tot veelzijdig architect.

Projecten

  • Kasteel Heesterburgh & Oeverhuyze
  • Alternatief plan Sluisbuurt
  • Zaantheater
  • Tender Zaans Medisch Centrum
Collega's van Joris