Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Maaike Zweedijk

Sinds oktober 2020 ben ik werkzaam in het team van PPHP. Momenteel volg ik de master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en heb ik de bachelor Built Environment-Bouwkunde aan de Hogeschool in Amsterdam afgerond. Tijdens mijn studie heb ik tevens stage heb gelopen bij MOPET.

Het mooie van architectuur vind ik de veelzijdigheid. We bevinden ons bijna dagelijks in de gebouwde omgeving. Deze omgeving moet een plek zijn waar we ons thuis voelen en op ons gemak. Architectuur gaat over verschillende schaalniveaus; van de context, de openbare ruimte, het gebouw zelf tot aan het detailniveau. Het is de uitdaging deze schalen samen te brengen tot een geheel met alle aspecten die daarbij komen kijken. Ook de vraag en de doelgroep zijn erg belangrijk, voor wie is het en waar het voor moet dienen. Door middel van onderzoek ontstaat er een visie met een aansluitend concept. De architectuur is meer dan alleen de gebouwen zelf. Het is de ruimte die erdoor ontstaat en de achterliggende gedachten. Tijdens mijn afstudeerproject heb ik mij verdiept in de impact die de bouw heeft op het milieu en de bewegingen die daaromheen ontstaan. Persoonlijk vind ik dit erg interessant en belangrijk, alsmede de integratie van groen en dieren in de gebouwde omgeving om zodoende een omgeving te bouwen die toekomstbestendig is.

Collega's van Maaike