Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl LinkedIn

Personeelszaken

Toon van Baars

• Werkzaam bij PPHP sinds 2005

Ondersteuning

Sjoerd Soeters was één van mijn eerste klanten, bij wie ik in 2005 in dienst ben getreden als personeelsadviseur. In de afgelopen jaren is het bureau gegroeid, gekrompen en weer opnieuw gegroeid. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan al deze fasen. Ik ben verantwoordelijk voor de salarisbetalingen en de personeelsadministratie. Daarnaast onderhoud ik het contact met de verzekeraars, het pensioenfonds en de arbodienst. En waar dat nodig is probeer ik de medewerkers en de directie van een goed advies op personeelsgebied te voorzien.

Collega's van Toon