Pathé De Kuip, Rotterdam

Op het voormalige scheepswerfterrein Piet Smit, tussen de Maas en de drukke boulevard bij het Feyenoord-stadion, worden grootschalige commerciële functies gecombineerd met woningen. De basis van het masterplan – ontworpen in samenwerking met Rudy Uytenhaak – is een lange strook waarin de commerciële functies zijn onderbracht, met hun rug naar de verkeersweg toe, en een zone met woongebouwen en pleinen daarachter. Deze strook fungeert als geluidsbuffer voor de erachter gelegen woonbuurt.

De commerciële strookbebouwing, waarin zich grootschalige detailhandel, een bioscoop en een politiebureau bevinden, is vormgegeven als één samenhangend architectonisch en stedenbouwkundig geheel, slechts onderbroken door toegangen tot het daarachter gelegen gebied. Kenmerkend zijn de groene metallic golfplaten die in verschillende richtingen tegen de gevels zijn bevestigd, waardoor het groen veel verschillende nuances vertoont. De gebouwen versterken zo de lommerrijke boulevard. Karakteristiek zijn verder het doorlopende golvende dak en de overstekken, die gedragen worden door een woud van schuine kolommen. Hierdoor krijgen de gevels diepte en wordt het eindeloze perspectief van de rechte gebouwen doorbroken. De golvende beweging van de daken wordt per blok ingekaderd door schijfachtige koppen, die op hun beurt de openbare ruimte van de doorgangen begrenzen.

periode
1997-2002
opdrachtgever
Pathé Theaters B.V.
Meer informatie over dit project?