De Haven, Spijkenisse

De Haven vormt de verbindende schakel tussen het centrum van Spijkenisse en de Oude Maas. Het biedt een uniek woonmilieu dat de Gemeente Nissewaard nog niet kent. In het masterplan is ingezet op zoveel mogelijk wonen aan het water. De kwaliteiten van het gebied worden zo optimaal benut.

Aan de noordzijde is het historische dijklint doorgetrokken. Dit dijklint met karaktervolle panden vormt ook een afscherming van het bestaande bedrijventerrein. Om aan de benodigde grond te komen voor het aanleggen van de nieuwe Veerkade, is voorzien in een aantal havenkommen. Woningen rondom deze havenkommen én een aantrekkelijk ‘waterprogramma’ vormen de basis voor de woonkwaliteit. Door de uitgerekte en verlengde kades worden zoveel mogelijk woningen op de zon en het water georiënteerd.

periode
2012 - heden
opdrachtgever
Gemeente Nissewaard

Er is voorzien in een fijnmazig weefsel dat bestaat uit een aantal tussenstraten en een parallelle verbinding tussen de haven en de Elementenweg. De parallelle route en de tussenstraten hebben een meanderende structuur. Door bewust niet te kiezen voor kaarsrechte straten, ontstaat er een structuur waarin het plan niet in één keer is te overzien.

Knikken zorgen ervoor dat er intieme plekken ontstaan, die worden afgewisseld met weidse ruimten. Dit maakt het plan spannender. Het stedelijk weefsel is geïnspireerd op de Townscape-benadering van de Engelse architect Gordon Cullen. Juist door min of meer gevarieerd met gebouwen, straten en ruimtes om te gaan ontstaat er een visuele ervaring die de bezoeker nieuwgierig maakt.

Meer informatie over dit project?