Haverleij, Den Bosch

Midden jaren negentig maakte de gemeente Den Bosch zich zorgen omdat veel goedverdienende inwoners uit de stad vertrokken en zich vestigden in de omliggende dorpen. Om de Bosschenaren binnen de gemeentegrenzen te houden werd besloten een voormalig voor de industrie bestemd terrein te transformeren tot een aantrekkelijk woongebied met royale woningen.

De opgave was een plan te maken voor duizend woningen op een oppervlak van 220 hectare (een zevende van de dichtheid van de gemiddelde Vinex-wijk). Met deze uitzonderlijke lage dichtheid als uitgangspunt is gezocht naar een benadering waarin bebouwing en landschap elkaar versterken.

periode
1995-2010
opdrachtgever
Haverleij B.V.

In plaats van de huizen als kruimels over het gebied uit te strooien zijn de woningen geconcentreerd in een ‘vesting’ en negen ‘kastelen’. Hierdoor kon het overgrote deel van het terrein onbebouwd blijven en getransformeerd worden tot een prachtig landschap, ontworpen door Paul van Beek. De primaire gedachte achter het plan is dat landschappen doorgaans interessanter zijn als er gebouwen in staan, en dat gebouwen gezegend zijn als ze omringd zijn door een mooi landschap.

De kastelen rijzen stevig uit het landschap op, vormen contrapunten en geven er schaal aan. Elk kasteel is op een bijzondere plaats gesitueerd: in het bos, aan de rand van bos en rietland of op de grens van weiland en bos. Ze staan als zelfstandige entiteiten aan het einde van oprijlanen of aan de overkant van ophaalbruggen. Hiermee sluit dit project onmiskenbaar aan bij de romantische ontwerpprincipes van de Engelse landschapsstijl.

Meer informatie over dit project?