Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl LinkedIn

Herontwikkeling voormalig Postkantoor, Den Bosch

Het uit 1968 daterende postkantoor aan de Kerkstraat in Den Bosch bestond uit een groot gebouw met een grijze voorgevel. Het gebouw sloot niet aan op de historische maatvoering en rooilijn van de gebouwen in de nabije omgeving.

In het nieuwe ontwerp wordt de oorspronkelijke rooilijn hersteld om daarmee het oude stadsbeeld terug te brengen. De goothoogte wordt lager, en de bovenverdieping zal wat naar achteren springen, zodat het gebouw minder hoog lijkt. Door aan de Kerkstraat vier verschillende gebouwtypen, met verschillende stijlen, materiaal en kleur toe te passen ontstaat een gevarieerder beeld.

periode
2005-2010
opdrachtgever
Vahho B.V.
Mensen
Sjoerd Soeters
Meer informatie over dit project?