Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Holland Park, Diemen

Holland Park ligt in het noordoostelijk deel van het huidige Bergwijkpark Noord in Diemen, een kantorenwijk uit de jaren zeventig die gedomineerd werd door leegstand. Hoewel het gebied goed ontsloten was voor de auto en het openbaar vervoer had het toch een geïsoleerde ligging. De spoordijk en de verhoogde ligging van de wegen zorgde dat er weinig verbinding was met de omgeving. Daarnaast was het gebied buiten werktijden verlaten en niet aantrekkelijk om in te verblijven.

Om de wijk weer toekomst te geven wordt het gebied getransformeerd tot een stedelijk woon-werkgebied. Holland Park moet een ‘stedelijk dorp’ worden: passend bij de grootstedelijke infrastructuur zonder het karakter van het dorp Diemen te verliezen. Voor de uitwerking van Holland Park is niet, zoals in de huidige situatie, uitgegaan van losse bebouwing op verschillende kavels. In plaats van ‘gebouwen omgeven door ruimte’, is er gekozen voor ’ruimte omgeven door gebouwen’.

periode
2013-2020
opdrachtgever
Snippe Projecten BV
Mensen
Sjoerd Soeters, Maudy Dekkers

Het plan is ontworpen als een reeks openbare ruimten en gemaatvoerd vanuit de beleving van de stedelijke ruimte. De ruimtes zijn compact en overzichtelijk waardoor ze een menselijke maat hebben en er een afwisselende beleving van de ruimte ontstaat. Door de bouwblokken niet in één materiaal, kleur, of architectonische taal te maken, maar ze op te knippen in een reeks van percelen en de rooilijnen te knikken, ontstaat er een beeld van verticale gevelvlakken, die in hun afwisseling er voor zorgen dat het bewegen door de openbare ruimte voor een reeks aan gevarieerde ervaringen zorgt. Het stedebouwkundig plan breidt ook de water- en groenstructuren aanzienlijk uit door onder andere de toevoeging van nieuwe grachten.

Waar gewoonlijk straten rondom bouwblokken aanwezig zijn, wordt nu veel water gemaakt. Zo krimpt de openbare ruimte, wat resulteert in een concentratie van mensen op een beperkt oppervlak van kades en binnenhoven. Doordat veel appartementen direct aan het water liggen en niet vanuit straat of kade bereikbaar zijn, worden deze ontsloten vanuit de binnenhoven, die hierdoor een semi-openbaar karakter krijgen.

Meer informatie over dit project?