Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Beeldkwaliteitsplan Houthaven Amsterdam

Het stadsdeel Westerpark werkt aan de herontwikkeling van de Houthaven. Het gebied van circa 30 hectare heeft jarenlang een industriële rol vervuld en zal nu omgevormd worden tot een woon- en werkgebied. In het plan wordt het land afgegraven tot de Spaarndammerdijk en onstaat er een buitendijks eilandenrijk met een grote diversiteit aan gebouwen en gebruikers.

Kernbegrippen voor de verdere uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan naar architectuur zijn “warm” en “informeel”. Het gebied is kleinschalig maar oogt toch stedelijk. De warmte komt onder andere voort uit de materialen die in hoofdzaak uit baksteen, hout en mooi verouderende materialen zullen bestaan en in mindere mate uit beton en glas. Het informele karakter komt tot uitdrukking in de mense¬lijke maat, variatie en afwisseling in rooilijnen en bouwhoogten. De Houthaven wordt in al zijn facetten een echte Amsterdamse wijk. Dit geldt zowel voor de hardware, de uiterlijke verschijningsvorm, als voor de software, de mensen die in het gebied wonen en werken. Amsterdam heeft een enorme rijkdom aan typologieën en bouwstijlen die door een divers publiek gebruikt wordt. Dit zal de inspiratiebron zijn voor de archi¬tecten om de sfeer van Amsterdam aan de wijk toe te voegen. De Houthaven kent een rijke geschiedenis die doordrenkt is met water. Door de verscheidene levensfasen zijn er verschillende tijdlagen aanwezig in het gebied met elk hun eigen verhaal en karakter. De Houthaven krijgt met deze herontwikkeling een nieuwe tijdslaag door middel van verschillende thema’s. Deze thema’s hebben zoals gezegd een relatie met Amsterdam en zorgen voor onderscheid tussen de eilanden. De thematieken benoemen karaktereigenschappen per eiland en zijn een leidraad voor de architectonische richtlijnen. Sommige eilanden zullen worden gekenmerkt door een sterke mate van verticaliteit, terwijl andere een meer horizontaal karakter krijgen. Het ene eiland krijgt een meer uitbundig karakter, het andere wordt meer ingetogen. Het gebied zal zich op deze manier ontwikkelen tot een informele baksteenwereld met waterrijke stadswoningen.

Periode
2005-heden
opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Mensen
Sjoerd Soeters
Meer informatie over dit project?