Inverdan, Zaandam

Het stadshart rondom het station van Zaanstad was onderdeel van de plannen van de gemeente om de economische en sociale structuur van de stad te verbeteren. Sinds het verdwijnen van de traditionele industriële bedrijvigheid liep de werkloosheid op en trokken de jongeren weg. Daarnaast was Zaanstad feitelijk geen stad, maar een losse verzameling dorpen met allemaal een eigen identiteit.

De gemeente wilde nieuwe vormen van industrie en werkgelegenheid stimuleren, maar ook betere huisvesting, opleidingsmogelijkheden en culturele voorzieningen, zodat mensen voortaan een motief hebben om in de stad te blijven. Het masterplan is een herinterpretatie van de ontstaansgeschiedenis van Zaanstad. Terwijl de Zaan vroeger de ader was van de Zaanse economie en samenhang creëerde tussen de Zaanse dorpen, hebben nu de provinciale weg en het spoor die rol overgenomen.

periode
2001-2015
opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
download PDF

Zoals vroeger door de bouw van een brug over de Zaan een stedelijk centrum ontstond, is in het plan een nieuwe verbindingsbrug voor voetgangers en fietsers over het spoor en de provinciale weg voorzien. Hiermee is een directe verbinding tussen het centrum en het westelijke woon- en scholengebied ontstaan. Aan en om de brug zijn een aantal voorzieningen bedacht, zoals een stadhuis, een station, een bibliotheek, een hotel en veel woningen en winkels. De brug is zo ontworpen dat de openbare ruimte vanuit de stad vanzelfsprekend over de autoweg en het spoor wordt voortgezet als een geleidelijk oplopende straat in het verlengde van de Gedempte Gracht, die weer uitgegraven wordt. Het water van deze gracht gaat mee omhoog de brug op, zodat voetgangers het idee blijven houden dat ze langs een gracht lopen. Het hele gebied rond de Gedempte Gracht maakt onderdeel uit van het plan.

Er is alles aan gedaan om te zorgen dat de binnenstad ook hier weer aantrekkelijk wordt, onder meer door rondom bestaande losse gebouwen met lange wanden bebouwing met kleinschalige gevels te plaatsen en lange zichtlijnen te onderbreken. Door knikken in de straatgevels en door versmallingen en verbredingen worden telkens nieuwe perspectieven gecreëerd. Behalve het verbeteren van de stedelijke samenhang en de openbare ruimte is de aansluiting op de genius loci van Zaanstad een essentieel thema van het masterplan. De nieuwe bebouwing zal in stijl en kleur aansluiten bij de typisch Zaanse houtbouw. Veel nieuwe gebouwen – groot en klein – krijgen kappen en topgevels, en groengekleurde gevels met witte lijsten en witte kozijnen.

Meer informatie over dit project?