Mariënburg, Nijmegen

De gemeente Nijmegen besloot het gebied rond de Mariënburgkapel een nieuwe impuls te geven nadat begin jaren negentig de sociale en economische positie van de binnenstad sterk was achteruitgegaan. Mariënburg was een gebied waar amper mensen kwamen. Het fijnmazige weefsel van de binnenstad veranderde hier in een structuur van losse blokken, waardoor het leek alsof de binnenstad op deze plek ophield.

Er is in het gebied opnieuw een fijnmazige structuur van gebogen straten gecreëerd, met besloten ruimtes en pleinen in plaats van grote gebouwen die verloren in de open ruimte staan. De nieuwe winkelroute die rondom de Mariënburgkapel is ontstaan, sluit harmonisch aan op de bestaande historische stad.

periode
1993-2000
opdrachtgever
VOF Mariënburg: ING Real Estate en Gemeente Nijmegen

Om het hoogteverschil van ongeveer vier meter in het gebied te overbruggen zijn een hoge en een lage straat gemaakt, die over elkaar heen zijn geschoven, zodat er op twee niveaus winkelprogramma gerealiseerd kon worden. In Nijmegen is gebleken hoe goed het werkt om de openbare ruimte maximaal in te krimpen. Hierdoor was er meer variëteit mogelijk per vierkante meter, konden er meer gebouwen met verschillende functies gemaakt worden en kon er een druk en levendig centrum ontstaan.

Sinds het plan gerealiseerd is, is het aantal bezoekers van de binnenstad van Nijmegen enorm toegenomen. Dit succes is niet alleen te danken aan de stedenbouwkundige opzet, maar ook aan de rijke mix van wonen, winkelen, cultuur, kantoren en horeca. Ook laat het Nijmeegse plan zien hoe belangrijk het is om zo veel mogelijk voordeuren aan het openbare gebied te situeren en zo min mogelijk achterkanten te creëren.

Meer informatie over dit project?