Gebiedsontwikkeling Oostpoort, Amsterdam

Amsterdam Oostpoort is gerealiseerd op het voormalige terrein van de Oostergasfabriek. Het biedt een combinatie van wonen, werken, een groot winkelcluster, sportfaciliteiten, een Brede School, culturele voorzieningen en een nieuw stadsdeelkantoor. Daarmee functioneert Oostpoort als een aantrekkelijk centrum voor stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Het projectgebied – een voormalig industrieterrein – grenst aan één kant aan een bestaande winkelstraat (de Linnaeusstraat). Verder ligt het ingeklemd tussen de Ringvaart en het spoor. Opgave was om dit verborgen gelegen gebied te transformeren tot een aantrekkelijk centrum voor stadsdeel Oost/Watergraafmeer. Het publiek van de Linnaeusstraat moest worden verleid om Oostpoort zo diep mogelijk in te gaan. In het stedebouwkundig plan zijn de publiekstrekkers op strategische plaatsen gesitueerd. Tevens zijn zichtlijnen gecreëerd waarmee de Linnaeusstraat visueel verbonden is met de belangrijke plekken en gebouwen in het plangebied. Zo is er een plein aangelegd aan het water, precies op de knik van de ringvaart. Hier zijn opvallende gebouwen zoals het stadsdeelkantoor gesitueerd. Vanaf de brug van de Linnaeusstraat zie je dit gezellige plein en de gebouwen prominent liggen. Omgekeerd kunnen de bezoekers vanaf het plein over de lengte van het water richting Linnaeusstraat kijken.

periode
2000-2012
opdrachtgever
Projectbureau Oostpoort

Sterk wisselende beelden

De principes van ‘serial vision’ en ‘provisional closure’ zijn toegepast om een gebied te creëren waarin bezoekers kunnen ronddwalen en telkens worden verrast. Straten en pleinen wisselen elkaar af, elke vijftig meter is er een ander beeld gecreëerd. De winkelstraten zijn smal (acht meter), als in een middeleeuws stadsweefsel. De nabijheid van de straatwanden kan hierdoor worden gevoeld. Een belangrijk kenmerk van het plan is dat het winkelende publiek een rondlopende route kan volgen in plaats van een identieke heen- en terugweg. De parkeergarage onder het grote winkel- en woonblok is zodanig gesitueerd dat bezoekers van daaruit als vanzelf de complete winkelroute volgen.

bestaande kwaliteiten

Hoewel het Polderweggebied voor het grootste gedeelte uit nieuwbouw bestaat, spelen de overgebleven industriegebouwen van de Oostergasfabriek een belangrijke rol, vooral aan de randen. Sommige oude fabrieksgebouwen blijven behouden en krijgen een nieuwe functie, van andere wordt de ‘footprint’ bewaard. Zo zijn de grote Zuiveringshallen gesloopt, maar zijn de voor- en zijgevels gereconstrueerd en teruggehaald in de nieuwbouw. De cirkelvormige voet van het gasreservoir vormt het fundament voor een nieuw rond woongebouw.

Meer informatie over dit project?
Mail ons