Peperstraat, Zaandam

De Peperstraat in Zaandam wordt getransformeerd tot oostelijke entree van het centrum. Deze binnenstedelijke herontwikkeling bevindt zich in het verlengde van de gedempte gracht en ten oosten van De Zaan.

Het plan biedt ruimte aan circa 560 nieuwe woningen verdeeld over negen gebouwen, verschillende voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage voor circa 370 plaatsen. Daarmee sluit het aan bij de ambities van de gemeente Zaanstad om dit deel van het centrum een kwaliteitsimpuls te geven. PPHP heeft, in samenwerking met de gemeente Zaanstad, het stedebouwkundig ontwerp voor de Peperstraat gemaakt. Bovendien is PPHP de architect van de bouwkundige uitwerking voor de gebouwen van fase 1 en 2.

periode
2020 - heden
opdrachtgever
Opportunity Vastgoed BV

Stedebouwkundig plan

De Peperstraat is in de huidige situatie vooral een door autoverkeer gedomineerde straat. De rechtlijnigheid van de ruimte en horizontaal georiënteerde bebouwing geven het gevoel dat je verder moet. Het ontwerp voor de vernieuwde Peperstraat gaat uit van het vergroten van de openbare ruimte om plaats te maken voor een park. In het plan staat niet de auto maar juist de voetganger en fietser centraal. De vernieuwde Peperstraat wordt een parkachtige plek waar je prettig kunt wonen en verblijven.

Het plan heeft een stedelijk karakter waarbij met aandacht is ontworpen aan de aansluiting op de kleinschalige achterliggende woonbuurten. De langgerekte ruimte van het park wordt aan beide uiteinden beëindigd door een hoger volume. Het park biedt met zijn ovale vorm, alle omringende woningen uitzicht op het groen. Er is een mix aan woningentypen geïntegreerd in het plan waarmee verschillende doelgroepen worden aangesproken.

Ensemble architectuur

De stedebouwkundige opzet en architectuur van de vernieuwde Peperstraat refereert aan de periode in de Nederlandse stedenbouw en architectuur geschiedenis waarin, door bijvoorbeeld Berlage, stadsuitbreidingen werden ontworpen als een stelsel van hiërarchisch geordende ruimtes. Denk hierbij aan hoofdstructuren van bomenlanen, pleinen, zijstraten en buurtpleintjes. De Talmar-buurt, aan de zuidkant van de Peperstraat, is een kleinschalig voorbeeld hiervan en vormt een aanknopingspunt voor het ontwerp van de Peperstraat. De architectuur wordt ingezet om de verschillende stedelijke ruimtes van goed geproportioneerde wanden te voorzien die in relatie staan tot de openbare ruimte. Daarmee wordt de architectuur sterk gedicteerd door de stedenbouwkundige opzet.

In de Peperstraat zijn op deze manier de gebouwen rondom het park familie van elkaar en kennen ze dezelfde architectuurkenmerken. Typerend zijn het rijk gedetailleerde metselwerk, de met pannen gedekte schuine daken en de aanwezige witte goten en erkers. Het centraal gepositioneerde torentje heeft binnen het geheel een eigen karakter. Het heeft zowel een gezicht naar het park als naar de entree van de Peperstraat waar de toegang tot de parkeergarage de auto uit het straatbeeld laat verdwijnen. In een vroeg stadium is de ambitie gesteld om Peperstraat letterlijk en figuurlijk te vergroenen. De nieuwbouw voldoet natuurlijk aan de meest recente duurzaamheidseisen. Bovendien krijgen alle gebouwen groene daken die zijn voorzien van een krattensysteem en groeien klimplanten als privacy scherm en zonwering langs de galerijen omhoog. Samen met het park in de openbare ruimte kan op deze manier regenwater worden vastgehouden, droogte en hittestress worden tegengegaan en worden bijgedragen aan de biodiversiteit.

Participatietraject

De gemeenteraad heeft eind 2021 ingestemd met de haalbaarheid van het plan. Naar verwachting besluit de gemeenteraad eind 2022 over de omgevingsvergunning (fase 1) en het bestemmingsplan (totale plan). De afgelopen maanden is PPHP betrokken geweest bij de samenwerking met diverse bewonerspanels bestaande uit omwonenden en geïnteresseerden. Hiervoor zijn o.a. een tweetal video’s gemaakt waarin de plannen voor de Peperstraat verder worden toegelicht.

Meer weten van dit project? Bezoek dan ook eens de website Vernieuwing Peperstraat.

Meer informatie over dit project?