Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Primark Tilburg

Het voormalige Stadskantoor 3 wordt gevormd door twee volumes die samen een V-vorm in de stadsplattegrond laten zien. Eén bebouwingspoot van de V ligt aan de Stadhuisstraat, de andere poot voegt zich met een lage onderbouw naar de richting van het appartementengebouw aan de Alexanderstraat, maar de kantoorvleugel erbovenop draait zich los daarvan en refereert in zijn oriëntatie niet aan lijnen in het stedelijk weefsel ter plaatse.

De welhaast driehoekige locatie grenst aan verschillende zijden aan geheel verschillende openbare ruimten en dito bebouwingen. De voorgestelde bebouwingsenvelop voor de locatie van het voormalige Stadskantoor 3 volgt de contouren van de openbare ruimten, en vormt daardoor sterker de ruimtelijke begrenzing van deze ruimten, maar brengt ten opzichte van de in het bestemmingsplan vastgelegde rooilijnen welbewust een aantal verfijningen aan. De licht geknikte rooilijn van het nieuwe gebouw op de locatie van Stadskantoor 3 beoogt het perspectief van de voetgangersroute meer wisselend en aantrekkelijker te maken. Eerst is het perspectief komend vanaf het westen gericht op de kop van het nieuwe gebouw en het winkelpaviljoen aan het Stadhuisplein, daarna na de knik ter plaatse van de Alexanderstraat komt de entree van de Emmapassage in zicht.

periode
2015 - 2017
opdrachtgever
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV
Mensen
Sjoerd Soeters, Marco Meijjer, Maudy Dekkers

De dubbele knik in de zuidelijke gevelwand van het blok veroorzaakt een breder straatprofiel ter plekke van de ingang van het winkelgebouw en geleed het volume in twee min of meer gelijke delen links en rechts met de ingang ertussen. De geknikte wanden veroorzaken een "holle" ruimte; in het perspectief van de voetganger wordt deze begeleid door het eerste wandvlak en "opgevangen" door het twee, dat zich als het ware naar hem toedraait. De versmallingen van het profiel aan de uiteinden van de winkelwand zorgen voor de beleving van een omsloten ruimte. Op de hoek van het Stadhuisplein vormt de smalle kop van het hoogste bouwdeel een torenachtige markering van de ruimte.

Langs de Alexanderstraat is de gevelwand in een aantal licht geknikte vlakken opgedeeld die verschillen in kleur en materiaal en is bebouwingshoogte van 15 meter in hoogte geleed door lijsten op verschillende hoogten tussen de metselwerkvlakken eronder en de dakpannen erboven. De hoek Alexanderstraat / Kerkpad zal met een torenachtig accent worden verlevendigd. Ook langs het Kerkpad zullen de gevelvlakken gefacetteerd zijn en in verschillende soorten metselwerk worden uitgevoerd en op variërende hoogten worden begrensd door lijsten, waarboven zich de pannengevel, beëindigd met sterk geprofileerde nokvorsten, bevindt.

Meer informatie over dit project?