Sluseholmen, Kopenhagen

In 2002 begon de verdere uitwerking van het stedebouwkundige masterplan van Sydhavnen. De focus werd voornamelijk gelegd op het eerste deel genaamd Sluseholmen. In samenwerking met verschillende disciplines van de gemeente en de havenautoriteiten werd een aantal workshops gehouden om het deelgebied verder te ontwikkelen.

In het interactieve ontwerpproces met de verschillende disciplines werden een aantal belangrijke omgevingsfactoren benoemd. Aspecten als grond- en luchtvervuiling, infrastructurele aansluitingen, inpassing van bestaande gebouwen, het niet beschikbaar komen van bepaalde terreinen enz., kwamen aan de orde. De gegevens en inzichten maakten deel uit van de verdere uitwerking van het oorspronkelijke masterplan.

Periode
2002-2009

De gebogen lange hoofdgracht en de korte dwarsgrachten op Sluseholmen, bieden in samenspel met de gevels interessante perspectieven. De variatie van grachten (kort, smal en gebogen) zorgt samen met de verschillende bebouwingstypes voor visuele belevenissen en verschillende gradaties van intimiteit. De lange zichtlijnen zijn verkort en verhinderen dat er saaie lineaire gevels en straatlengtes ontstaan. Het samenspel van gebouwen, grachten, kades en bruggen zorgt voor een spannend stukje stad op een menselijke schaal. In het hele gebied Sydhavnen zijn ca. 5000 woningen voorzien, tevens commerciële functies, scholen en diverse kinderopvang. Op Sluseholmen, fase 1, zijn ca. 1100 woningen gerealiseerd.

Elk stadsblok bestaat uit een aantal verschillende woningtypes. De appartementsgebouwen zijn aan het grote water en aan de lange gracht gesitueerd. De individuele grachtenhuizen zijn aan de dwarsgrachten gelegen. Dit benadrukt zowel de grote als de kleine schaal in het gebied. In het proces zijn architectonische richtlijnen ontwikkeld die in het bestemmingsplan van het gebied Sluseholmen zijn vastgelegd. Regels over materialisatie, kleuren, ruimtelijke effecten, bebouwingshoogtes zijn hierin opgenomen om te waken dat elk blok als een eenheid in het geheel blijft.

Na de goedkeuring in de Gemeenteraad van Kopenhagen in 2003 begon de realisatie van de eerste fase, Sluseholmen. Ontwikkelaars werden betrokken in het proces. Voor de uitwerking van de stadsblokken werden verschillende architecten uitgenodigd. Iedere architect kreeg een à twee panden per stadsblok toegewezen om uit te werken. Tevens werd de landschapsarchitect voor de inrichting van de openbare ruimte en de binnenhoven gekozen. Onder supervisorschap van Sjoerd Soeters, de stadsarchitect van Kopenhagen en de directeur van de Haven zijn de blokken ontwikkeld. De eerste eilanden zijn in de zomer van 2006 opgeleverd.

Meer informatie over dit project?