Centrumplan, Spijkenisse

Het bestaande winkelcentrum van Spijkenisse, in de jaren zestig en zeventig gebouwd als groeigemeente, ging achteruit en functioneerde slecht. Vernieuwing was nodig om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten.

Een groot deel van de bestaande bebouwing is gesloopt, en daarvoor in de plaats is een intensief en gemengd programma van woningen, winkels, horeca en kantoren gekomen. Het plan is ontworpen als een opeenvolging van stedelijke ruimtes, met de beleving van het winkelend publiek en de bewoners als uitgangspunt.

periode
2002-2007
opdrachtgever
PMS Centrum Ontwikkeling Spijkenisse

De straten zijn smal en de straatwanden geknikt, zodat een wandeling door het gebied steeds wisselende perspectieven biedt. Bezoekers kunnen een doorlopend winkelcircuit volgen, waarin een ovalen winkelgebouw bekleed met zink, de ‘Diamant’ genoemd, het draaipunt vormt. Elders sluit de winkelroute aan op de bestaande winkelpassage, die op het niveau van de dijk ligt en via een nieuwe, gebogen winkelstraat en een brug bereikbaar is. Midden in het centrum ligt een nieuw plein. Voor het bestaande woon-winkelcomplex uit de jaren zeventig, waaraan het plangebied hier grenst, is een nieuwe gevel gezet die in contour, parcellering, kleur en materialisering aansluit bij de nieuwe bebouwing.

Elk perceel heeft een eigen rooilijn-richting en vormgeving, een principe dat in Spijkenisse voor het eerst consequent is toegepast. De panden variëren allemaal in hoogte en breedte en hebben verschillende daklijsten. Ook de balkons en erkers, de kozijnen en het metselwerk wisselen per pand van ritme, vorm en kleur. Boven de winkels bevinden zich twee lagen met woningen. Voor verschillende plekken zijn zogenaamde ‘rugzakwoningen’ ontworpen: daar hangt een gedeelte van de woningen als een soort rugzakje over de eerste verdieping van winkels heen. Hiermee wordt de afstand tussen de woningen en de openbare ruimte verkleind en kunnen bewoners contact houden met het leven op straat.

Meer informatie over dit project?