Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Centrumplan, Emmeloord

De gemeente Emmeloord wilde het bestaande dorpscentrum uitbreiden, zodat ook grootschalige winkels een plaats in het centrum konden krijgen. In het oorspronkelijke plan van Emmeloord uit de jaren veertig van de vorige eeuw, ontworpen door Granpré Molière en Verhagen, spelen ideeën verwant aan het principe van ‘serial vision’ een belangrijke rol: knikkende wanden, wisselende straatbreedtes en dichte bebouwing creëren in het bestaande centrum een opeenvolging van omsloten stedelijke ruimtes.

Dit patroon van straten en pleinen is in het uitbreidingsplan op eenzelfde manier doorgezet. Het project omvat een nieuw winkelgebied met een menging van grootschalig en kleinschalig winkelen, horeca, cultuur, woningen boven winkels en een ondergrondse parkeergarage. Net als in het oorspronkelijke plan van Emmeloord is naar variatie gezocht in de compositie van de openbare ruimte. Er is gekozen voor een pretentieloze architectuur, in dezelfde taal als de bestaande gebouwen, met een hoge plint waar de commerciële functies zijn ondergebracht en een aantal woonlagen daarboven. In de parcellering en in materiaalgebruik is een grotere mate van variatie nagestreefd. De rustige, multi-interpretabele gebouwen zijn niet alleen bedoeld om aan te sluiten bij de genius loci, maar vormen tegelijkertijd een neutraal raamwerk dat voldoende flexibiliteit en ruimte biedt voor toekomstige veranderingen in gebruik.

periode
2004 - 2010
opdrachtgever
Provast
Mensen
Sjoerd Soeters
Meer informatie over dit project?