Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Voorzieningengebouw Noord-Zuidlijn, Amsterdam

Het Voorzieningengebouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam Noord is een gestileerd cortenstalen gebouw op een sokkel van basalt breuksteen is geënt op het archetype van een seinhuisje. Het bevindt zich aan het spoortracé tussen de rijbanen van de Nieuwe Leeuwarderweg.

Behalve technische voorzieningen huisvest het gebouw een kantoor en een opkomstruimte. Het wordt gebruikt door machinisten, kantoor-, onderhouds- en reinigingspersoneel. Grote puien benadrukken de noord-zuidrichting. De verbreding van de Nieuwe Leeuwarderweg zorgt voor een afsnijding van het volume. Dat resulteert in een bijzondere, expressieve landmark.

Periode
2013 - 2016
Opdrachtgever
VIA Noord-Zuidlijn
Mensen
Joep Mollink

Techniek en personeel

Technische gebouwen op onbestemde locaties in de stad laten doorgaans weinig ruimte over voor bijzondere architectuur. Het Voorzieningengebouw, met verblijfsruimtes voor machinisten en schoonmakers van de Noord-Zuidlijn, brengt daar verandering in. Het gebouw, gelegen tussen de twee rijstroken van de Nieuwe Leeuwarderweg in Amsterdam Noord, kondigt de komst van de metro aan en markeert het einde van de lijn. De inspiratie voor de expressieve vormentaal komt van het archetype van een seinhuisje, het Hollands huis dat op een sokkel staat. De expressieve vorm van het gebouw ontstaat doordat de contour van het kavel vernauwt, ten gevolge van de verbreding van de Nieuwe Leeuwarderweg en in deze vorm het seinhuis als het ware af te snijden.

Architectuur en materiaal

De materialen en kleuren sluiten aan bij de omgeving: de roestige tramsporen op de basaltstenen. De grootse raampartijen aan de noord- en zuidkant van het gebouw bieden werknemers zicht op de metrolijn, zodat ze collega's kunnen begroeten bij aankomst. Het project toont aan wat mogelijk is wanneer men investeert in architectuur voor functies en plekken die niet altijd worden gezien, maar een grote invloed uitoefenen op de publieke ruimte.

Het Voorzieningengebouw was genomineerd voor de Gouden AAP 2017 (Amsterdamse Architectuurprijs)
Meer informatie over dit project?