Woonhuis V, Bergen

Op een voor het Wiertdijkje in Bergen ongebruikelijk ondiep kavel is een woonhuis/atelier/schilderijengalerij ontworpen. Het gebouw is in de breedte aan het schilderachtige zuidwestelijke uitzicht over de Damlander Polder gesitueerd, een uitzicht dat over een afstand van vijf kilometer tot aan Egmond aan den Hoef vrij is, aan de rechterkant ingekaderd door reeksen beboste duinen,

met in het blikveld wijd verspreid een paar molens, schuren, boerderijen. Andersom vindt de wijdse ruimte van dit landschap achter de duinen zijn begrenzing in de in kamers van groen neergezette huizen aan het Wiertdijkje. De eerste vraag bij de keuze van het architectonisch vocabulaire is, of het te maken huis alleen toeschouwer en daarmee buitenstaander, of ook deelnemer en daarmee onderdeel is van de totale enscenering; er is door opdrachtgever en architect ondubbelzinnig gekozen voor de tweede mogelijkheid. De enorme ruimte van het landschap kan het beste beantwoord worden met de boerderij-grote maat van een oranje kap, die aan de zuidwestzijde zo laag komt dat de storm er moeiteloos overheen springt en aan de uiterste oostwestkant zover omhooggevouwen is dat daar twee verdiepingen hoog van het uitzicht kan worden genoten: de woonkamer en de slaapkamer in een erker op elkaar gestapeld.

periode
2010-2014
Meer informatie over dit project?