Soeters in AGORA magazine : Hoogbouw (18/03)
Hoge woontorens zijn echt de oplossing niet!

"Als woonomgevingen in de eerste plaats bedacht zouden worden vanuit overwegingen van leefbaarheid en niet primair als de resultante van politiek-economische en technisch financiële krachten die met architectonische middelen tot een "nieuwe experimentele aanpak" worden verheven, zou er een meer reële kans ontstaan op een werkelijk duurzame uitbreiding van onze steden."