Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl

Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Dubai

Amsterdam is wereldberoemd vanwege de grachtengordel, Berlage en de Amsterdamse School. Waarom zou daar een stukje internationale hoogbouw aan worden toegevoegd? Niet voor de dichtheid. Onze studie toont aan dat het ook een heel stuk lager kan.

Hoogbouw zorgt voor onnodig veel schaduw en windhinder. Het leidt tot een slechtere verblijfskwaliteit van de openbare ruimte waardoor mensen eerder binnen blijven. Dat doet geen recht aan de Amsterdamse voet- en fietscultuur!  Het maken van een prettige plek begint volgens ons juist bij het creëren van goede openbare ruimten. Vanuit de lucht hoeft een stad(sdeel) er niet spectaculair uit te zien, zolang er op de grond – vanuit menselijk perspectief – maar sprake is van een prettig verblijfsmilieu. Om aan te tonen dat het gewenste woonprogramma in de Sluisbuurt ook mogelijk is zonder massale hoogbouw hebben we een alternatief plan gemaakt.

Kenmerkend voor het plan is dat het zich voegt naar de specifieke Amsterdamse kwaliteiten. Het plan bestaat uit een combinatie van verschillende grachten, straatjes en pleinen. De straten zijn krom zodat de gevels mooi aangelicht worden door de zon en men waant zich veilig binnen de stedelijk structuur. Een centraal park met voorzieningen fungeert als trekker. Wij adviseren om op Zeeburgereiland niet hoger te bouwen dan zes verdiepingen met hier en daar eventueel een hoger accent. De gewenste dichtheid kan zo worden gerealiseerd op een manier die past bij de Amsterdamse genius loci. Bovendien maakt dit van de Sluisbuurt een veel aantrekkelijkere verblijfsplek!

Bouwplannen onbegrepen: 'Zijn ze van de pot gerukt?' interview AT5
Meer weten over ons plan?