Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl LinkedIn

Update Holland Park

De bouwwerkzaamheden van Holland Park zijn in volle gang.

In Holland Park heeft elk blok een herkenbare verticale en perceelgewijze opbouw van de gevels, waarbij elk pand zijn eigen identiteit en uitstraling heeft. De gevels zijn opgebouwd uit een palet van kleuren en materialen die goed bij elkaar passen. Door deze familie van materialen wordt de samenhang in het gebied versterkt. Door blokken niet in één materiaal, kleur of architectonische taal te maken, maar ze op te knippen in een reeks percelen en de rooilijnen de knikken, ontstaat er een beeld van vericale gevelvlakken, dat volgens het principe van de Engelse stedebouwkundige Raymond Unwin “The variety of each is dominated by the harmony of the whole” zorgt voor een sterke ruimtelijke beleving.

Meer informatie over dit project?