Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl LinkedIn

Symposium architectuur verstedelijking Zaanstad

Save the date!

Met heel veel mensen, plezier en energie heeft Sjoerd Soeters twintig jaar gewerkt aan de vernieuwing van het centrum. Nu het centrum 'zo ongeveer op de helft is', aldus Soeters, is het voor hem een goed moment om als supervisor en masterplanner terug te treden. Ter ere van zijn werk in Zaanstad organiseert de gemeente samen met Sjoerd Soeters een symposium over het behoud van de Zaanse authenticiteit en het Zaanse architectonische vocabulaire in de verdere verstedelijking van Zaanstad. Het programma is volledig in het gedachtengoed van Soeters. Ook zijn er lezingen van Alex de Rijke, Dirk Baalman en Job Floris.

Soeters: 'Bij het bedenken van gebouwen die samen de wanden van de openbare ruimte vormen, spelen allerlei aspecten van programmatische, economische en bouwtechnische aard en rol. Daarnaast is de grote vraag hoe de aanzienlijke vernieuwing en uitbreiding van Zaanstad in de komende twintig jaar kan worden gerealiseerd. Enerzijds zonder te vervallen in een herhaling van clichés en anderzijds zonder de bijzondere karakteristieken van het Zaanse architectonische vocabulaire te verliezen. Er is een serieuze zoektocht  nodig om ontwerpend antwoorden te vinden in dit dilemma; een zoektocht als een reis in terra incognita.'

Een symposium, georganiseerd door de gemeente Zaanstad op dinsdag 31 maart 2020, biedt een podium voor een aantal presentaties waarin de avontuurlijke reis tussen Scylla en Charybdis wordt verkend en de mogelijkheden en gevaren met de aanwezigen worden bediscussieerd.

Save the date: 31 maart 2020
(meer nieuws volgt)