Holland Park blok 1, 2 & 3, Diemen

Blok 01, 02 en 03 zijn de eerste bouwblokken die in Holland Park, Diemen, zijn gebouwd. Het stedebouwkundig plan gaat er vanuit dat in Holland Park de autonomie van de architectuur ondergeschikt is aan de stedebouw. Het is essentieel om een juiste balans te vinden tussen variatie en harmonie in de architectuur, die recht doet aan de stedebouwkundige setting.

Door blokken niet in één materiaal, kleur of architectonische taal te maken, maar ze op te knippen in een reeks percelen en de rooilijnen de knikken, ontstaat er een beeld van vericale gevelvlakken, dat volgens het principe van de de Engelse stedebouwkundige Raymond Unwin “The variety of each is dominated by the harmony of the whole” zorgt voor een sterke ruimtelijke beleving.

periode
2013 - heden
opdrachtgever
Snippe Projecten BV

Dit uitgangspunt is goed terug te zien in de uitwerking van Blok 01, 02 en 03. De bouwblokken zijn een verzameling van individuele panden; elk blok heeft een herkenbare verticale en perceelgewijze opbouw van de gevels, waarbij elk pand zijn eigen identiteit en uitstraling heeft. De gevels zijn opgebouwd uit een palet van kleuren en materialen die goed bij elkaar passen. Door deze familie van materialen wordt de samenhang in het gebied versterkt. Erkers, balkons en verspringende gevels worden ingezet om de identiteit van de panden te versterken en ze zorgen voor extra schaduwwerking en plastiek.

Daarnaast bepalen de karakteristieke dakbeëindigingen sterk de uitstraling van elk pand. Het overstek van een daklijst helpt daarbij om de gevel droog en schoon te houden. Tot slot is er veel aandacht besteed aan de plint. Er zijn zoveel mogelijk (voor-)deuren aan de straat zodat de levendigheid en sociale controle wordt bevorderd. De portieken zijn met aandacht vormgegeven en er zijn geen gesloten plinten aan de straat. Dit alles samen zorgt voor een kleurrijk beeld en een levendige straat.

Meer informatie over dit project?