Kerkstraat 204

1017 GV Amsterdam

+31 (0)20 624 2939 info@pphp.nl LinkedIn

Centrumplan Kom, Rosmalen

Het eigenzinnige dorp Rosmalen maakt tegenwoordig deel uit van de gemeente Den Bosch. In die rol wordt het dorp uitgebreid met een nieuwe Vinex-wijk de Groote Wielen. In het verlengde daarvan is er in een gezamenlijke actie van gemeente en ontwikkelaar in het centrum van Rosmalen een uitbreiding van het winkeloppervlak gepland.

Het zwaartepunt van de stedebouwkundige opgave ligt in de inpassing van het volume van 8.200m² winkeloppervlak, 39 woningen en maaiveld parkeren voor 200 auto’s aan de historische Dorpsstraat van Rosmalen.

periode
2002 - 2009
opdrachtgever
Foruminvest B.V.
Mensen
Sjoerd Soeters, Marco Meijjer

De nieuwe bebouwing sluit qua hoogte, schaal en korrelgrootte aan op de directe omgeving en op de kleine schaal van Rosmalen. Het volume verschijnt dan ook niet als één enkel gebouw, maar als naast elkaar geplaatste kleine gebouwen. In het midden van het plan aan een pleintje is de bebouwing het hoogste, aan de randen het laagst. Aan de Dorpsstraat worden een aantal panden gesloopt om de aansluiting te maken tussen de winkels in de Dorpsstraat en de nieuwe winkels. Langs de Dorpsstraat wordt het plan ‘afgekleed’ met lage schuine kappen: gelijk het historische type boerderij langs de Dorpsstraat.

Van oudsher waren deze karakteristiek en beeldbepalend voor Rosmalen. Desondanks zijn er in de jaren veel gesloopt. Met het maken van nieuwe boerderijen versterkt het plan niet alleen programmatisch het centrum, maar versterkt de ingreep ook het karakter van de Dorpsstraat. Hiermee bepaalt Rosmalen voor de toekomst duidelijk haar gezicht in de Bossche Gemeente.

Meer informatie over dit project?